Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.



Konferencje

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że konferencja naukowo-techniczna zatytułowana REWITALIZACJA OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH Wałcz 2020 oraz XVIII konferencja naukowa Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych z podtytułem Rewitalizacja infrastruktury kolejowej, nie odbędzie się w terminie od 10 do 12 września 2020 r. z przyczyn obiektywnych.

Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany i podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji konferencji z przyczyn epidemicznych, a co za tym idzie również prawnych i logistycznych, które są niezależne od organizatorów.

Konferencję przenosimy na wrzesień 2021 roku.

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – mgr inż. Andrzej Piątkowski

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.   |    ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: