Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Regulamin szkoleń, zgłoszenia, wpłaty, rodo, rezygnacje

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego (7 pozycji) pod linkiem rejestracyjnym

  • Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i stanowi zgodę na wystawienie faktury na dane zanotowane w formularzu. Firma, instytucja bądź urząd może zgłosić na szkolenie więcej osób. Dla każdej osoby formularz wypełnia się oddzielnie, a najważniejsza pozycja to poprawny i aktywny adres e-mail, na który będzie wysyłany link do logowania (po opłacie i potwierdzeniu przelewu – patrz poniżej), istotne informacje o szkoleniu, materiały oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

2. Wpłata na konto CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o. należności za uczestnictwo przed szkoleniem, najpóźniej na 6 dni przed danym szkoleniem, skutkuje pozytywną weryfikacją rejestracji i wysłaniem indywidualnego linku do logowania do szkolenia na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

  • Opłatę za szkolenie prosimy przelać na konto 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324, z dopiskiem: szkolenie + data wybranego szkolenia, np. szkolenie 13.05.2022
  • Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać na: hanna.ciesielska@cutob-poznan.pl oraz biuro@cutob-poznan.pl lub/i m.sprutta@cutob-poznan.pl
  • Brak wpłaty (po wypełnieniu formularza rejestracyjnego) nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału, ale dopóki szkolenie nie zostanie opłacone, to zarejestrowany uczestnik nie otrzyma indywidualnego linku do logowania.

3. Wypełnienie klauzuli RODO i wysłanie skanu na: biuro@cutob-poznan.pl lub/i m.sprutta@cutob-poznan.pl

4. Rezygnacja ze szkolenia po dokonanej wpłacie możliwa jest najpóźniej na 6 dni przed szkoleniem, wyłącznie drogą elektroniczną tj. w formie e-maila na: biuro@cutob-poznan.pl lub/i m.sprutta@cutob-poznan.pl, po czym link do logowania (jeśli był uprzednio wysłany) zostanie zdezaktywowany.