Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane

 

TERMINY KURSU W 2021 ROKU:

 

21-23 KWIETNIA I 28-30 KWIETNIA 2021
SESJA WIOSENNA 2021 – KURS ODBYŁ SIĘ.

 

13-14-15 PAŹDZIERNIKA I 20-21-22 PAŹDZIERNIKA 2021
SESJA JESIENNA 2021 – ZAPISY TRWAJĄ.

 


ZAKRES, PROGRAM, SPECYFIKA, MATERIAŁY:

 1. 50 godzin zegarowych (70 lekcyjnych) wykładów i zajęć w 15 głównych tematykach:

 • Prawo budowlane – kodeks postępowania administracyjnego;
 • Warunki techniczne – budowlane;
 • Warunki techniczne – instalacyjne;
 • Warunki techniczne – drogi i mosty;
 • Warunki techniczne – elektryczne;
 • Warunki techniczne – kolejowe;
 • Warunki techniczne – telekomunikacyjne;
 • Kodeks cywilny;
 • BHP w budownictwie;
 • Oznakowanie wyrobów budowlanych;
 • Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie;
 • Instalacje sanitarne, prawo wodne, energetyczne, ochrona środowiska, odpady, budownictwo hydrotechniczne;
 • Samorząd zawodowy;
 • Geodezja;
 • Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami.

2. 6 dni w dwóch 3-dniowych cyklach – 5 dni wykładów ogólnych (15 głównych tematów) i jeden dzień zajęć w 7 specjalnościach: 

 • konstrukcyjno-budowlana;
 • instalacyjna sanitarna;
 • instalacyjna elektryczna;
 • inżynieryjna drogowa i mostowa;
 • instalacyjna telekomunikacyjna;
 • inżynieryjna hydrotechniczna;
 • inżynieryjna kolejowa.

3. Skrypt obejmuje około 1000 stron podstaw prawnych (ustaw, rozporządzeń, szczegółowych przepisów oraz procedur, a także wypisów i omówień). Publikacja jest przygotowywana przez CUTOB PZITB w Poznaniu dwa razy do roku (na każdą sesję kursu przygotowawczego) zgodnie z aktualną wykładnią Prawa Budowlanego. Po każdym wejściu w życie nowych przepisów Prawa Budowlanego, skrypt uwzględnia bieżące nowelizacje. Skrypt jest bardzo pomocny w przygotowaniu się do egzaminu. UWAGA: Podczas egzaminu w WOIIB w Poznaniu, można korzystać ze skryptu podczas przygotowywania się do odpowiedzi w części ustnej egzaminu.

 


DATY, CZAS I MIEJSCA:

 • 13-14-15 października 2021 (środa, czwartek, piątek) – od 8:00 do 15:30 – stacjonarnie (budynek PAN w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19) lub online (w przypadku obostrzeń epidemicznych)

 • 20-21 października 2021 (środa, czwartek) – od 8:00 do 15:30 – stacjonarnie (budynek PAN w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19) lub online (w przypadku obostrzeń)

 • 22 października 2021 (piątek) – od 8:00 do około 12:00 (godzinny płynne w zależności od specjalizacji) – stacjonarnie (Dom Technika, Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9) lub hybrydowo (jeśli jest epidemia) – online najliczniejsze specjalizacje: K razem z H, IS, IE / stacjonarnie w Domu Technika, małe grupy specjalistyczne: D i M, IK, IT

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ramach czasowych i formule kursu.

 


ZAPISY, OPŁATA KURSOWA, DOKUMENTY I ICH DOSTARCZANIE, ODBIÓR MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH

 

ZAPRASZAMY!

 

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.   |    ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: