Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane


OPINIE O POPRZEDNICH KURSACH


 

TERMINY KURSU W 2023 ROKU:

 

SESJA WIOSENNA 2023 - sześć dni


19-20-21 i 26-27 KWIETNIA 2023 - ONLINE (wykłady ogólne dla wszystkich specjalności)


28 KWIETNIA 2023 - stacjonarnie lub online (w grupach specjalistycznych: KiH, IE, IS, DiM, IK oraz IT)
 

 


SESJA JESIENNA 2023 – w przygotowaniuZAKRES, PROGRAM, SPECYFIKA, MATERIAŁY:

 1. 50 godzin zegarowych (70 lekcyjnych) wykładów i zajęć w 15 głównych tematykach:

 • Prawo budowlane – kodeks postępowania administracyjnego;
 • Warunki techniczne – budowlane;
 • Warunki techniczne – instalacyjne;
 • Warunki techniczne – drogi i mosty;
 • Warunki techniczne – elektryczne;
 • Warunki techniczne – kolejowe;
 • Warunki techniczne – telekomunikacyjne;
 • Kodeks cywilny;
 • BHP w budownictwie;
 • Oznakowanie wyrobów budowlanych;
 • Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie;
 • Instalacje sanitarne, prawo wodne, energetyczne, ochrona środowiska, odpady, budownictwo hydrotechniczne;
 • Samorząd zawodowy;
 • Geodezja;
 • Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami.

2. 6 dni w dwóch 3-dniowych cyklach – 5 dni wykładów ogólnych (15 głównych tematów) i jeden dzień zajęć w 7 specjalnościach: 

 • konstrukcyjno-budowlana;
 • instalacyjna sanitarna;
 • instalacyjna elektryczna;
 • inżynieryjna drogowa i mostowa;
 • inżynieryjna kolejowa;
 • instalacyjna telekomunikacyjna;
 • inżynieryjna hydrotechniczna.

3. Skrypt obejmuje od 1180 do 1360 stron (ilość stron jest różna dla poszczególnych specjalności). Są to podstawy prawne (ustawy, rozporządzenia, szczegółowe przepisy oraz procedury, a także wypisy i omówienia). Publikacja jest przygotowywana przez CUTOB PZITB w Poznaniu dwa razy do roku (na każdą sesję kursu przygotowawczego) zgodnie z aktualną wykładnią Prawa Budowlanego, która obowiązuje na daną sesję egzaminacyjną. Po każdym wejściu w życie nowych przepisów Prawa Budowlanego, skrypt uwzględnia bieżące nowelizacje.

Skrypty przygotowywane są dla 7 specjalności: K, IS, IE, D i M, IK, IT oraz H. Wydawnictwo składa się z ogólnej części pierwszej, dotyczącej wszystkich specjalizacji, oraz części drugiej, dedykowanej danej specjalności, która zawiera szczegółowe wypisy i omówienia, obowiązujące daną specjalność. Dodatkowo do kompletu dołączany jest wykaz przepisów obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Skrypt jest bardzo pomocny w przygotowaniu się do egzaminu.

UWAGA: Podczas egzaminu w WOIIB w Poznaniu, można korzystać ze skryptu w trakcie przygotowywania się do odpowiedzi w części ustnej egzaminu.

 


DATY, CZAS I MIEJSCA:

 • 19-20-21 kwietnia 2023 (środa, czwartek, piątek) – od 8:00 do 15:30 formuła ONLINE – wykłady dla wszystkich specjalności

 • 26-27 kwietnia 2023 (środa, czwartek) – od 8:00 do 15:30 – formuła ONLINE – wykłady dla wszystkich specjalności 

 • 28 kwietnia 2023 (piątek) – zajęcia w specjalnościach STACJONARNIE – Dom Technika, Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, w czterech salach na II piętrze:

  • STACJONARNIE lub ONLINE dla najliczniejszych specjalizacji (K + H, IS oraz IE) - od 8:00 do 11:30 / od 12:00 do 15:30 / od 16:00 do 19:45 (sala 211 – godzinny różne w zależności od specjalizacji);
  • TYLKO STACJONARNIE dla mniej licznych grup specjalistycznych (D i M, IK oraz IT) - od 9:00 do 12:00 (sala 205, 209 i 209 a).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ramach czasowych i formule kursu.

 


ZAPISY, OPŁATA KURSOWA, DOKUMENTY I ICH DOSTARCZANIE, ODBIÓR MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH

 

ZAPRASZAMY!