Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Konkurs

CUTOB – PZITB w Poznaniu

ogłasza konkurs Nowoczesne Technologie w Budownictwie na prace dyplomowe inżynierskie, magisterskie i doktoranckie o tematyce związanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w nowopowstających lub rewitalizowanych obiektach budowlanych, przemysłowych lub rolniczych.

 

Prace ukończone w latach 2017 – 2019 na wyższych uczelniach.

Celem konkursu jest popularyzacja w środowiskach akademickich zagadnień związanych z wprowadzaniem nowoczesnych technologii w budownictwie, poszerzenie wiedzy w zakresie najnowszych technologii i materiałów budowlanych.

 

Termin składania prac (wraz ze streszczeniem) do 10.01.2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu na MTBiA BUDMA 2020

 

Regulamin konkursu

 

mgr inż. Andrzej Piątkowski
Prezes Zarządu
CUTOB – PZITB w Poznaniu Sp.z o.o.


CUTOB-PZITB w Poznaniu, Sp. z o.o.        |  ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: