Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Szkolenia_2020

Szkolenia doskonalenia zawodowego inżynierów i techników budownictwa zrzeszonych Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, oraz innych szkoleń (eksperckich, seminariów, sympozjów, konferencji, itp.) organizowanych i realizowanych przez CUTOB PZITB w Poznaniu, które odbyły się w 2020 roku:


Styczeń 2020 

16.01., 23.01. i 30.01.2020 (czwartki) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Istotne zmiany w Prawie Budowlanym wprowadzone w roku 2019/2020” – mgr Bogdan Dąbrowski
 • „Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak 

22.01.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Sposoby odwodnienia głębokich wykopów. Drenaż pionowy i poziomy” – mgr inż. Józef Zgrabczyński
 • „Zabezpieczenie wykopów budowlanych” – mgr inż. Józef Zgrabczyński 

30.01.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „BHP na placu budowy nowe wytyczne i rozwiązania praktyczne” – mgr Małgorzata Pilch
 • „P-POŻ. Oznakowanie i zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych. Rozwiązanie materiałowe i doświadczenia praktyczne” – inż. Tomasz Lewandowski  

 

Luty 2020 

13.02., 20.02. i 27.02.2020 (czwartki) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Istotne zmiany w Prawie Budowlanym wprowadzone w roku 2019/2020” – mgr Bogdan Dąbrowski
 • „Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak 

25.02.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Konstrukcje strunobetonowe – wymiarowanie i naprawy” – dr inż. Edmund Przybyłowicz
 • „Naprawa uszkodzeń i wzmocnień konstrukcji żelbetowych z uwzględnieniem taśm z włókien węglowych” – dr inż. Edmund Przybyłowicz 

 

Marzec 2020 

05.03.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak
 • „Odbiory lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie wymagań przeciwpożarowych” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak 

 

Kwiecień 2020 

23.04.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Postępowanie naprawcze. Rola projektanta kierownika budowy i inspektora inwestycyjnego – wybrane zagadnienia” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak
 • „Dopuszczenie do wbudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego?” – mgr inż. Małgorzata Drajerczak 

30.04.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 •  „Nowe materiały i technologie krycia dachów” – dr hab. inż. Krzysztof Zieliński prof. PP
 • „Nowoczesne elewacje budynków” – dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński prof. PP 

 

Maj 2020 

14.05.2020 i 28.05.2020 (czwartki) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Postępowanie naprawcze. Rola projektanta kierownika budowy i inspektora inwestycyjnego – wybrane zagadnienia” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak
 • „Dopuszczenie do wbudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego?” – mgr inż. Małgorzata Drajerczak 

21.05.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Przyczyny występowania grzybów i pleśni w budynkach – sposoby ich zwalczania” – prof. UPP dr hab. inż. Grzegorz Cofta
 • „Współczesne ściany dwuwarstwowe z systemem ochrony mikrobiologicznej” – dr inż. arch. Roman Pilch 

 

Czerwiec 2020 

16.06.2020 (wtorek) - szkolenie WOIIB

 • „Odnawialne źródła energii – fotowoltaika. Wybrane zagadnienia budowy, pracy i projektowania instalacji fotowoltaicznych” – dr inż. Radosław Szczerbowski

18.06.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Przyczyny występowania grzybów i pleśni w budynkach – sposoby ich zwalczania” – prof. UPP dr hab. inż. Grzegorz Cofta
 • „Współczesne ściany dwuwarstwowe z systemem ochrony mikrobiologicznej” – dr inż. arch. Roman Pilch 

23.06.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Stosowanie przepisów Ustawy Prawo Budowlane w czasie epidemii koronawirusa” – mgr Piotr Stawicki
 • „Techniczne aspekty związane z procesem inwestycyjnym w dobie zagrożenia epidemiologicznego” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak

25.06.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Formuła ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ – wady i zalety dla stron postępowania”  – mgr inż. Maciej Sikorski
 • „Koszt cyklu życia obiektu budowlanego w ujęciu Ustawy Zamówień Publicznych oraz metod kalkulacji”  – mgr inż. Maciej Sikorski

 

Lipiec 2020 

02.07.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Wspólne obszary projektowania i eksploatacji budynków pasywnych w zakresie systemów grzewczych” – dr inż. arch. Roman Pilch
 • „Zintegrowane systemy energetyki odnawialnej (energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej) – wyposażenia budynków jako kierunki rozwoju budownictwa” – dr inż. arch. Roman Pilch 

 

Wrzesień 2020 

10.09.2020 (wtorek) - szkolenie eksperckie firmy H+H

 • „Dobór rozwiązań ściennych firmy H+H w kontekście aktualnych wymagań akustycznych” – mgr inż. Krzysztof Horna

22.09.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Białe materiały ścienne a budownictwo zrównoważone” – dr inż. Barbara Ksit

 

Październik 2020 

20.10.2020 (wtorek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Osiadanie domu, opadająca podłoga – nieinwazyjne dogęszczanie gruntu: iniekcyjne metody zagęszczania podłoża, zatrzymujące proces osiadania konstrukcji budowlanych” – mgr inż. Mariusz Budzik
 • „Odkształcalność podłoża gruntowego w kontekście realistycznej oceny osiadania fundamentów” – prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Tschuschke

21.10.2020 (środa) - szkolenie WOIIB

 • "Pojęcie budowa, rozbudowa, nadbudowa i inne – katalog różnic w oparciu o obowiązującą linię orzeczniczą i konsekwencje właściwej kwalifikacji” – mgr Jolanta Szewczyk

22.10.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Uwarunkowania geologiczne w procesie inwestycyjnym. Rola badań geologicznych na etapie projektowania i wykonania projektu” – dr inż. Andrzej Wojtasik 

27.10.2020 (wtorek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Prawo Budowlane po zmianach w roku 2020” – mgr Piotr Stawicki 

29.10.2020 (czwartek) - szkolenie eksperckie firmy Geobear

 • ”Iniekcje geopolimerowe w budownictwie a tradycyjne metody budowlane” – Oskar Nojszewski, Bartłomiej Jaworski 

 

Listopad 2020 

17.11.2020 (wtorek) - seminarium Geotechniczne SITK RP Oddział w Poznaniu, część 1

 • ”Projektowanie bezpiecznych skarp i wykopów” – dr inż. Mieczysław Kania - część 1 

19.11.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Utrzymanie i renowacja budynków wykonanych ze ścian trójwarstwowych” – dr inż. arch. Roman Pilch
 • „Docieplenie na docieplenie. Renowacja istniejących dociepleń” – dr inż. arch. Roman Pilch

24.11.2020 (wtorek) - seminarium Geotechniczne SITK RP Oddział w Poznaniu, część 2

 • ”Wybrane metody zabezpieczenia stateczności skarp – aspekty projektowe i wykonawcze” – dr inż. Mieczysław Kania - część 2

25.11.2020 (środa) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Prawo Budowlane po zmianach w roku 2020” – mgr Piotr Stawicki 

26.11.2020 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Historyczne więźby dachowe” – prof. UPP dr hab. inż. Grzegorz Cofta
 • „Wybrane metody i przykłady rewaloryzacji konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych” – prof. UPP dr hab. inż. Grzegorz Cofta