Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Udzielone rekomendacjeCUTOB PZITB udzielił rekomendacji podmiotowi gospodarczemu
HENKOR J. M. Kordylak Spółka Jawna

dla wyrobu budowlanego
"PANEL WYCZYSTKOWY" kominów systemowych

Rekomendacja jest listem gwarancyjnym dla celów marketingu, reklamy i jest promocją w przetargach.Upoważnia HENKOR J. M. Kordylak Spółka Jawna na umieszczanie znaku firmowego CUTOB-PZITB na materiałach reklamowych (elektronicznych i drukowanych) związanych z promocją wyrobu ,,PANEL WYCZYSTKOWY ‘’ kominów systemowych
REKOMENDACJA POSIADA WAŻNOŚĆ DO LUTEGO 2020 rokuCUTOB PZITB udzielił rekomendacji firmie

KONBET  POZNAŃ  Sp. z o.o.  Sp. K. na:

REKOMENDACJA JEST LISTEM GWARANCYJNYM DLA CELÓW MARKETINGU, REKLAMY I JEST PROMOCJĄ PRZY PRZETARGACH.

REKOMENDACJA POSIADA WAŻNOŚĆ DO 10 września 2020 rokuCUTOB PZITB UDZIELA REKOMENDACJI FIRMIE
AQUAPOL POLSKA CPV Krzysztof Tabiś 58-160 ŚWIEBODZICE, ul. Żeromskiego 12
W ZAKRESIE
TECHNOLOGII OSUSZANIA I ZABEZPIECZANIA PRZED PODCIĄGANIEM KAPILARNYM BUDYNKÓW METODĄ BEZINWAZYJNĄ AQUAPOL
REKOMENDACJA JEST LISTEM GWARANCYJNYM DLA CELÓW MARKETINGU, REKLAMY I JEST PROMOCJĄ PRZY PRZETARGACH.

REKOMENDACJA POSIADA WAŻNOŚĆ DO 27 lipca 2019 rokuREKOMENDACJE (PDF)