Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Partnerzy - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu


 Umowa partnerska oraz porozumienie o współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu 12.04.2018

 

Partnerzy - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu