Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Usługi

 • ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych i o jakości robót budowlanych
 • okresowe przeglądy techniczne budynków i instalacji według wymagań prawa budowlanego
 • projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich
 • badania geologiczne gruntów
 • wycena majątku: budynków, gruntów i urządzeń
 • wykonywanie oraz sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane
 • opracowanie audytów energetycznych budynków oraz certyfikatów energetycznych mieszkań i budynków
 • udzielanie informacji technicznej, udostępnianie zbiorów norm, przepisów, katalogów, instrukcji itp.
 • doradztwo techniczne w zakresie budownictwa ogólnego
 • organizowanie szkoleń, kursów z zakresu budownictwa
 • promocja usług i wyrobów budowlanych
 • badania techniczno-ekonomiczne firm ubiegających się o rekomendację PZITB

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.   |    ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: