Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Młodzi Profesjonaliści CUTOB PZITB


 

mgr inż. Jakub Sąsiadek – Przewodniczący Młodych Profesjonalistów CUTOB PZITB


mgr inż. Jakub Sąsiadek – Przewodniczący Młodych Profesjonalistów CUTOB PZITB

email: jakub.sasiadek@sinve.pl

 

  


 mgr inż. Marek Świerczak – Zastępca Przewodniczącego Młodych Profesjonalistów CUTOB PZITB ds. Projektowania

mgr inż. Marek Świerczak – Zastępca Przewodniczącego Młodych Profesjonalistów CUTOB PZITB ds. Projektowania

email: mswierczak666@gmail.com

 Wykształcenie i uprawnienia:

  • 1997 - 2002 - Technikum Budowlane nr 1 (Rybaki 17)
  • 2002 - 2009 – Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa Lądowego, specjalność – TOB
  • 2011 – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Doświadczenie i działalność zawodowa:

  • 2006 - 2007 - stanowisko asystenta projektanta w biurze projektów
  • 2007 - 2008 - stanowisko inżyniera budowy w firmach wykonawczych;
  • 2008 - 2010 - stanowisko kierownika działu Inwestycyjno - Wdrożeniowego w Szpitalu w Śremie (bieżące zarządzanie obiektami Szpitala, wdrażanie nowych inwestycji, realizowanie dokumentacji przetargowej);
  • 2010 - obecnie - stanowisko inżyniera budowy w firmie konsultingowej (nadzory inwestorskie, Bankowy Inspektor Nadzoru, kontrole okresowe budynków, opinie techniczne, technical due diligence).
  • 2012 - 2014 - własna działalność gospodarza zajmująca się usługami inżynierskimi (inwentaryzacje, opinie techniczne).

 

Praktyki zawodowe w CUTOB PZITB