Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Krajowa Doktorancka Konferencja Naukowa IKAR

logo CUTOB-PZITB PoznanIKAR 2017

III Krajowa Doktorancka Konferencja Naukowa IKAR 2017

 

 • Informacja o konferencji

III Konferencja IKAR 2017 adresowana jest do doktorantów i odbywa się w ramach XIX Konferencji Naukowej organizowanej przez Komitet Remontów przy Zarządzie Oddziału PZITB w Poznaniu pt. „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”. Podczas konferencji doktoranci mają możliwość wystąpienia przed kolegami zajmującymi się projektowaniem i wykonawstwem w obecności przedstawicieli Komitetu Naukowego.

 • Miejsce:

  Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99

 • Publikacja:

Prace pozytywnie ocenione oraz zrecenzowane zostaną opublikowane w monografii lub w wydawnictwie PZITB „Przegląd budowlany”.

Instrukcję przygotowania artykułu do publikacji w monografii można pobrać tutaj.

 • Program Konferencji:

Oficjalne otwarcie III Krajowej Doktoranckiej Konferencji Naukowej IKAR 2017 odbędzie się w dniu 7 września 2017 roku (czwartek) o godz. 10:00 w ramach XIX Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego.

 • Zgłoszenie udziału w Konferencji:

Zgłoszenie udziału w III Krajowej Doktoranckiej Konferencji Naukowej IKAR 2017 można pobrać tutaj:

 • Organizatorzy:

  • Komitet Remontów przy Zarządzie Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu
  • Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu
  • Instytut Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Komitet Naukowy

  • Dr hab. inż. Wojciech Sumelka prof. PP - Przewodniczący Komitetu Naukowego
  • Dr hab. inż. Jerzy Bykowski prof. UP – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Naukowego
  • Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
  • Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
  • Prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
  • Dr hab. inż. Barbara Goszczyńska prof. PŚk
  • Dr hab. inż. Wiesława Głodkowska prof. PKol
  • Dr hab. inż. Maria Kaszyńska prof. ZUT
  • Dr hab. inż. Wojciech Tschuschke prof. UP
  • Dr hab. inż. Krzysztof Zieliński prof. PP
  • Dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński prof. PP
  • Dr inż. Barbara Ksit
  • Dr inż. Anna Szymczak - Graczyk
  • Dr inż. Zbigniew Walczak
  • Dr inż. Edmund Przybyłowicz
  • Dr inż. Daniel Pawlicki
 • Terminy

  • Termin zgłoszeń - 30.05.2017 r.
  • Termin przesyłania referatów - 15.07.2017 r.biuro@cutob-poznan.pl
  • Termin wnoszenia opłat - 15.08.2017 r.
  • Termin konferencji - 07.09.2017 r.
 • Komitet Organizacyjny