Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Szkolenia

 

Od kwietnia 2020 – po ogłoszeniu ograniczeń – prowadzimy szkolenia online


KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ:

INSTRUKCJA REJESTROWANIA, WERYFIKACJI, LOGOWANIA I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ONLINE
Terminy szkoleń doskonalenia zawodowego inżynierów i techników budownictwa zrzeszonych Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, oraz innych szkoleń (eksperckich, seminariów, sympozjów, konferencji, itp.) organizowanych i realizowanych przez CUTOB PZITB w Poznaniu:

 


 

Szkolenia organizowane i realizowane przez CUTOB dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa / Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:


 

22 września 2022, czwartek, w godzinach od 16:00 do 20:00 – szkolenie stacjonarne w siedzibie WOIIB oraz online CUTOB dla WOIIB / PIIB

„Mostki termiczne i parowe – praktyczne rozwiązania zapobiegania stratom ciepła i zmianom mikologicznym” – dr inż. Barbara Ksit


 

LINKI REJESTRACYJNE do powyższych szkoleń zamieszczane są pod tym odnośnikiem

 


 

Szkolenia eksperckie i odpłatne Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych PZITB w Poznaniu:

  

w przygotowaniu


 

Odbyły się w 2022 roku:


10.02.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Czy zmiany ustawy Prawo budowlane uprościły proces budowlany? Stan prawny na 03.01.2022 r.” – mgr Piotr Stawicki

28.02.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Dalece uproszczona możliwość budowy domów jednorodzinnych – o powierzchni zabudowy do 70m2 – szansą, czy kłopotem dla gospodarki i ładu przestrzennego?” – mgr Bogdan Dąbrowski

16.03.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Systemy elewacji i fasad w budownictwie – izolacyjność cieplna przegród budowlanych, ocieplenia dylatacji, energooszczędne fasady wentylowane, bezpieczeństwo pożarowe elewacji i fasad” – dr inż. arch. Roman Pilch i inż. Tomasz Lewandowski

06.04.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Rewitalizacja zabudowy zabytkowej oraz obiektów budowlanych w strefach ochrony konserwatorskiej w ujęciu konstrukcyjnym i architektonicznym” – dr inż. arch. Roman Pilch
 • Renowacje konstrukcji w obiektach zabytkowych – naprawy murowanych ścian i sklepień, więźb dachowych i stropów drewnianych” – dr inż. arch. Roman Pilch

14.04.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Akustyka i bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie w obiektach pobytu czasowego, takich jak szpitale, biura, hotele, zaplecza socjalne i magazyny” – inż. Tomasz Lewandowski

10.05.2021 – szkolenie eksperckie firmy KONBET - webinarium nieodpłatne

 • „Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania stropów panelowych” – - prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska, mgr inż. Jakub Zając, Politechnika Śląska, dr inż. Artur Kisiołek, Prezes Konbet Poznań

17.05.2021 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Parkingi i garaże podziemne i naziemne, konstrukcje i posadzki – nowatorskie rozwiązania technologiczne” – - mgr inż. Marcin Pilarczyk

17.05.2021 – szkolenie eksperckie firmy KOPRAS - webinarium nieodpłatne

 • „Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów podczas budowy zbiorników małej retencji – obudowy systemowe” – - dr inż. Marek Kopras

19.05.2021 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Nowoczesne rozwiązania budowlane oparte o drzewne materiały konstrukcyjne” – - prof. UPP dr hab. inż. Marek Wieruszewski
 • „Współczesne metody ochrony drewna przed biodeterioracją” – - prof. UPP dr hab. inż. Grzegorz Cofta

25.05.2021 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Ustalanie wartości prac projektowych – charakterystyka, stan prawny, metody oszacowania wartości, przykłady” – - mgr inż. Maciej Sikorski

22.06.2021 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Geotechnika – badania podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa” – - dr inż. Andrzej Wojtasik

 

Archiwum szkoleń 2021 


Archiwum szkoleń 2020 Ważne dokumenty:

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.   |    ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: