Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Szkolenia

 

Od kwietnia 2020 – po ogłoszeniu ograniczeń – prowadzimy szkolenia online


KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ:

INSTRUKCJA REJESTROWANIA, WERYFIKACJI, LOGOWANIA I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ONLINE
Terminy szkoleń doskonalenia zawodowego inżynierów i techników budownictwa zrzeszonych Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, oraz innych szkoleń (eksperckich, seminariów, sympozjów, konferencji, itp.) organizowanych i realizowanych przez CUTOB PZITB w Poznaniu:

 


 

Odbędą się:


06 maja 2021 (czwartek)

11 maja 2021 (wtorek)

13 maja 2021 (czwartek)

19 maja 2021 (środa)

25 maja 2021 (wtorek)

27 maja 2021 (czwartek)

08 czerwca 2021 (czwartek)

 


 

Szkolenia w szczegółach: 


 

06 maja 2021, czwartek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

TEMATYKA:

„Obszerne zmiany w Prawie Budowlanym, ustawa z 19.09.2020 – nowe zapisy dotyczące ustawowej legalizacji samowoli budowlanych” – mgr Bogdan Dąbrowski

LINK REJESTRACYJNY


 

11 maja 2021, wtorek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

TEMATYKA:

„Innowacyjne rozwiązania w geotechnice – przykłady realizacji” – dr inż. Andrzej Wojtasik

LINK REJESTRACYJNY


 

13 maja 2021, czwartek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

TEMATYKA:

„Wybrane nowoczesne metody wzmocnień podłoży gruntowych” – prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Tschuschke

LINK REJESTRACYJNY


 

19 maja 2021, środa, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

TEMATYKA:

„Obowiązki kierownika budowy po zmianach prawa budowlanego w roku 2020” – mgr Piotr Stawicki
„Wyścig z czasem, czyli problemy współczesnego procesu budowlanego od podpisania umowy do przekazania placu budowy” – mgr inż. Michał Majcherek

LINK REJESTRACYJNY


 

25 maja 2021, wtorek, godzina 17:00 – szkolenie eksperckie firmy Schöck

TEMATYKA:

„Izolacja akustyczna klatek schodowych w świetle obowiązujących przepisów, Schöck Tronsole – systemy skutecznej izolacji akustycznej klatek schodowych” – mgr inż. Marek Kościelniak

LINK REJESTRACYJNY


 

27 maja 2021, czwartek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

TEMATYKA:

„Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z uwzględnieniem nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak

LINK REJESTRACYJNY


 

08 czerwca 2021, czwartek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

TEMATYKA:

„Odwadnianie głębokich wykopów budowlanych szerokoprzestrzennych i liniowych” – mgr. inż. Józef Zgrabczyński

LINK REJESTRACYJNY 

SZKOLENIE SITK w Poznaniu z 23 marca 2021 - odwołane i przeniesione

TEMATYKA:

„Bezpieczeństwo pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywanych prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych” – mgr Jadwiga Balcerek

Termin zostanie podany, kiedy zostanie ustalony.


 

Następne szkolenia zaplanowane w 2021 roku: 


Czerwiec 2021

10.06.2021 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Akustyczne aspekty budownictwa mieszkaniowego” – mgr Anna Kołaska
 • „Współczesny obiekt biurowy jako przykład budownictwa ekologicznego” – dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński prof. PP 

17.06.2021 (czwartek) - szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa” – mgr Piotr Stawicki
 • „Międzynarodowe i europejskie uprawnienia budowlane” – dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński prof. PP 

 

Lipiec i sierpień 2021 – przerwa wakacyjna

Wrzesień, październik, listopad i grudzień 2021 – terminy w przygotowaniu

 


 

Odbyły się w 2021 roku:

21.01.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Obszerne zmiany w Prawie Budowlanym, ustawa z 19.09.2020 – zmiany w części ogólnej ustawy, w tym modyfikacja dotycząca odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, uporządkowanie treści art. 29, gwarancje trwałości decyzji budowlanych” – mgr Bogdan Dąbrowski

28.01.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Zabudowa obszarów dawnych linii kolejowych – nowe rozwiązania inżynierskie” – dr inż. arch. Roman Pilch

04.02.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • "Zapisy dla umów dopuszczające zmianę wynagrodzenia – nowe wymagania od stycznia 2021” – mgr inż. Maciej Sikorski
 • "Aktualna sytuacja w kosztorysowaniu na tle zmian cenowych w budownictwie” – mgr inż. Maciej Sikorski

11.02.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Akustyka w budownictwie – podejście teoretyczne i praktyczne” – mgr inż. Krzysztof Horna
 • „Adaptacja akustyczna pomieszczeń odsłuchowych w budownictwie użytkowym” – lic. Krzysztof Łangowski

18.02.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Nowe przepisy budowlane od stycznia 2021 roku w zakresie termomodernizacji obiektów budowlanych oraz formalności prawne związane z zakończeniem robót termomodernizacyjnych” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak

25.02.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Infrastruktura podziemna i zagospodarowanie terenu na obszarach zurbanizowanych” – dr inż. arch. Roman Pilch

2.03.2021 – szkolenie SITK w Poznaniu

 • „Projektowanie uniwersalne infrastruktury drogowej dla niepełnosprawnych, czyli dla wszystkich” – dr inż. Jeremi Rychlewski

4.03.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Obszerne zmiany w Prawie Budowlanym, ustawa z 19.09.2020 – wyodrębnienie projektu technicznego z dokumentacji budowlanej: cel, zakres, problem istotnego i nieistotnego odstąpienia od projektu budowlanego” – mgr Bogdan Dąbrowski

11.03.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Wyroby budowlane - obowiązki i zadania producentów, importerów, dystrybutorów (sprzedawców), wynikające z obowiązujących przepisów” – mgr inż. Radosław Ambrozik
 • „Regulacje prawne w zakresie wyrobów budowlanych, dotyczące uczestników procesu budowlanego: inwestora, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego” – mgr inż. Radosław Ambrozik

25.03.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Wymagania i uprawnienia BHP dla uczestników procesu budowlanego” – mgr inż. Włodzimierz Książkiewicz

30.03.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Konstrukcje stalowe w budownictwie przemysłowym – innowacyjne technologie” – dr hab. inż. Maciej Szumigała

22.04.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Obsługa geodezyjna inwestycji w świetle zmian Prawa Budowlanego” – mgr inż. Waldemar Sztukiewicz

29.04.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Obiekty nowoczesnego budownictwa halowego w rozwiązaniach konstrukcyjnych czołowych firm, zajmujących się prefabrykacją” – dr inż. Edmund Przybyłowicz

 


Archiwum szkoleń 2020 Ważne dokumenty:

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.   |    ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: