Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Kursy Kosztorysowania Punkt Konsultacji kosztorysowych

 

CUTOB PZITB w Poznaniu we współpracy z firmą ORGBUD-SERWIS prowadzi Kursy Kosztorysowania Robót Budowlanych stopnia podstawowego i rozszerzonego (komputerowego) oraz Punkt Konsultacji Kosztorysowych


Kursy Kosztorysowania Robót Budowlanych I i II stopnia

CUTOB PZITB w Poznaniu i ORGBUD-SERWIS w Poznaniu – zaprasza serdecznie do wzięcia udziału kursie.

Akredytacja:

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, NIP: 778-10-01-451

Koordynacja i realizacja:

ORGBUD-SERWIS sp. z o.o., ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań, NIP: 778-00-45-280

Kontakt z głównym koordynatorem kursów:

Tomasz Bateńczuk tel. +48-793-717-102, e-mail: marketing@orgbud.pl

 

Kurs podstawowy I stopnia odbędzie się w terminie 14-16 marca oraz 21-23 marca 2022 r. (6 dni) w Poznaniu w trybie stacjonarnym.

Koszt kursu to tylko 850,00 zł (szkolenie zwolnione z VAT).

 

Kurs rozszerzony (komputerowy) II stopnia odbędzie się w terminie 5-8 kwietnia 2022 r. (4 dni) w Poznaniu w trybie stacjonarnym.

Koszt kursu to tylko 900,00 zł (szkolenie zwolnione z VAT).

Więcej o kursach znajdą Państwo na stronie: www.orgbud.pl/kursy

 

Podczas kursów można nabyć Abonament baz cenowych do kosztorysowania w promocyjnej cenie (szczegóły: https://ksiegarnia.techniczna.pl/pl/c/Abonament-baz-cenowych-2022/154)

a także program do kosztorysowania robót budowlanych KOBRA, również w atrakcyjnej cenie (szczegóły: www.orgbud.pl/kosztorysowanie)

www.orgbud.pl

www.ksiegarnia.techniczna.pl


 

Punkt Konsultacji Kosztorysowych

W ramach Punktu udzielane są porady z zakresu prawidłowości stosowania:

 • metod kosztorysowania robót budowlanych,
 • podstaw i nakładów normatywnych,
 • analiz indywidualnych,
 • notowań cenowych na rynku budowlanym,
 • zasad przedmiarowania.

Sporządzane są również opinie, dotyczące:

 • poprawności opracowania SIWZ w części, dotyczącej „opisu sposobu obliczenia ceny” oraz właściwości oferty cenowej na roboty budowlane w świetle SIWZ,
 • zgodności umów z obowiązującymi przepisami w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, w części wynagrodzenia, rozliczeń i robót dodatkowych,
 • rozliczania robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Opinie te z powodzeniem mogą być wykorzystywane w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach.

Ponadto, w ramach prowadzonej działalności opracowywane są m.in.:

 • wszelkiego rodzaju wyceny, kosztorysy inwestorskie, powykonawcze, dodatkowe,
 • przedmiary robót,
 • aktualizacje, weryfikacje i waloryzacje kosztorysów,
 • inwentaryzacje budynków i obiektów dla potrzeb kosztorysowych,
 • programy funkcjonalno-użytkowe.

Kontakt: info@orgbud.pl lub biuro@cutob-poznan.pl


Wynagrodzenie za porady i opinie ustalane są indywidualnie w dostosowaniu do rodzaju i zakresu usługi.