Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Szkolenia_2021

Szkolenia doskonalenia zawodowego inżynierów i techników budownictwa zrzeszonych Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, oraz innych szkoleń (eksperckich, seminariów, sympozjów, konferencji, itp.) organizowanych i realizowanych przez CUTOB PZITB w Poznaniu, które odbyły się w 2021 roku:


Styczeń 2020 

21.01.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Obszerne zmiany w Prawie Budowlanym, ustawa z 19.09.2020 – zmiany w części ogólnej ustawy, w tym modyfikacja dotycząca odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, uporządkowanie treści art. 29, gwarancje trwałości decyzji budowlanych” – mgr Bogdan Dąbrowski

28.01.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Zabudowa obszarów dawnych linii kolejowych – nowe rozwiązania inżynierskie” – dr inż. arch. Roman Pilch

Luty 2020 

04.02.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • "Zapisy dla umów dopuszczające zmianę wynagrodzenia – nowe wymagania od stycznia 2021” – mgr inż. Maciej Sikorski
 • "Aktualna sytuacja w kosztorysowaniu na tle zmian cenowych w budownictwie” – mgr inż. Maciej Sikorski

11.02.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Akustyka w budownictwie – podejście teoretyczne i praktyczne” – mgr inż. Krzysztof Horna
 • „Adaptacja akustyczna pomieszczeń odsłuchowych w budownictwie użytkowym” – lic. Krzysztof Łangowski

18.02.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Nowe przepisy budowlane od stycznia 2021 roku w zakresie termomodernizacji obiektów budowlanych oraz formalności prawne związane z zakończeniem robót termomodernizacyjnych” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak

25.02.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Infrastruktura podziemna i zagospodarowanie terenu na obszarach zurbanizowanych” – dr inż. arch. Roman Pilch

Marzec 2020 

2.03.2021 – szkolenie SITK w Poznaniu

 • „Projektowanie uniwersalne infrastruktury drogowej dla niepełnosprawnych, czyli dla wszystkich” – dr inż. Jeremi Rychlewski

4.03.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Obszerne zmiany w Prawie Budowlanym, ustawa z 19.09.2020 – wyodrębnienie projektu technicznego z dokumentacji budowlanej: cel, zakres, problem istotnego i nieistotnego odstąpienia od projektu budowlanego” – mgr Bogdan Dąbrowski

11.03.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Wyroby budowlane - obowiązki i zadania producentów, importerów, dystrybutorów (sprzedawców), wynikające z obowiązujących przepisów” – mgr inż. Radosław Ambrozik
 • „Regulacje prawne w zakresie wyrobów budowlanych, dotyczące uczestników procesu budowlanego: inwestora, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego” – mgr inż. Radosław Ambrozik

25.03.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Wymagania i uprawnienia BHP dla uczestników procesu budowlanego” – mgr inż. Włodzimierz Książkiewicz
 • "Bezpieczeństwo pożarowe na etapie projektowania i realizacji obiektów budowlanych – najczęściej występujące błędy" – inż. Tomasz Lewandowski

30.03.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Konstrukcje stalowe w budownictwie przemysłowym – innowacyjne technologie” – dr hab. inż. Maciej Szumigała

Kwiecień 2020 

22.04.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Obsługa geodezyjna inwestycji w świetle zmian Prawa Budowlanego” – mgr inż. Waldemar Sztukiewicz

29.04.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Obiekty nowoczesnego budownictwa halowego w rozwiązaniach konstrukcyjnych czołowych firm, zajmujących się prefabrykacją” – dr inż. Edmund Przybyłowicz

Maj 2020 

06.05.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Obszerne zmiany w Prawie Budowlanym, ustawa z 19.09.2020 – nowe zapisy dotyczące ustawowej legalizacji samowoli budowlanych” – mgr Bogdan Dąbrowski

11.05.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Innowacyjne rozwiązania w geotechnice – przykłady realizacji” – dr inż. Andrzej Wojtasik

13.05.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Wybrane nowoczesne metody wzmocnień podłoży gruntowych” – prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Tschuschke

19.05.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Obowiązki kierownika budowy po zmianach prawa budowlanego w roku 2020” – mgr Piotr Stawicki
 • „Wyścig z czasem, czyli problemy współczesnego procesu budowlanego od podpisania umowy do przekazania placu budowy” – mgr inż. Michał Majcherek

25.05.2021 – szkolenie eksperckie firmy Schöck

 • „Skuteczna izolacja akustyczna klatek schodowych w świetle obowiązujących przepisów – systemy Schöck Tronsole” – mgr inż. Marek Kościelniak

27.05.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z uwzględnieniem nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak

Czerwiec 2020 

08.06.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Odwadnianie głębokich wykopów budowlanych szerokoprzestrzennych i liniowych” – mgr. inż. Józef Zgrabczyński

10.06.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Akustyczne aspekty budownictwa mieszkaniowego” – mgr Anna Kołaska
 • „Współczesny obiekt biurowy jako przykład budownictwa ekologicznego” – prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Z. Błaszczyński (Eur Ing, CEng, MIStructE)

16.06.2021 – szkolenie SITK w Poznaniu

 • „Bezpieczeństwo pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywanych prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych” – mgr Jadwiga Balcerek

17.06.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa” – mgr Piotr Stawicki
 • „Międzynarodowe i europejskie uprawnienia budowlane” – prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Z. Błaszczyński (Eur Ing, CEng, MIStructE)

Sierpień 2020 

11.08.2021 – odpłatnie webinarium CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Znaczne zmiany w Prawie Budowlanym, obowiązujące od 19.09.2020 – części ogólna ustawy, odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, gwarancje trwałości decyzji budowlanych” – mecenas Bogdan Dąbrowski

Wrzesień 2020 

07.09.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Polski standard BIM – organizacja procesu, standaryzacja dokumentów, definicje ról i kompetencji, odpowiedzialność” – dr inż. Monika Siewczyńska
 • „Konstrukcje murowe w BIM – modelowanie i analiza konstrukcyjna” – dr inż. Monika Siewczyńska

09.09.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Problemy certyfikacji energetycznej” – dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP
 • „Certyfikacja ekologiczna i nowoczesne metody wykonania obiektów budowlanych” – dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP

15.09.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Obszerne zmiany w Prawie Budowlanym, wiążące od 19.09.2020 – wyodrębnienie projektu technicznego z projektu bud.: cel i zakres zmian, projekt techniczny a proj. wykonawczy, problem istotnego oraz nieistotnego odstąpienia od projektu; nowe zapisy dotyczące uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych” – mecenas Bogdan Dąbrowski

21.09.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Ekspertyzy hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie w procesie inwestycyjnym w zróżnicowanych warunkach gruntowo-wodnych na terenie Wielkopolski” – dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM, dr Maciej Troć

23.09.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Zastosowania betonu natryskowego (torkretu) w pracach naprawczych i przy tworzeniu nowych rozwiązań architektonicznych na przykładach estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. i budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie” – prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak

28.09.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Omówienie nieprawidłowości w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego w budownictwie, inżynier budownictwa w nowej sytuacji rynkowej – obowiązki i odpowiedzialność” – mgr. inż. Zbigniew Augustyniak

29.09.2021 – formuła online-odpłatnie

 • „Kolejne zmiany w Prawie Budowlanym, związane z pełną cyfryzacją czynności i postępowań administracyjnych – wprowadzane od lutego do lipca 2021 r.” – mecenas Bogdan Dąbrowski

30.09.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Współczesne rozwiązania wyposażenia technicznego budownictwa komunikacyjnego” – dr inż. arch. Roman Pilch
 • „Budownictwo ekologiczne – studium wybranych nowoczesnych technologii i praktycznych rozwiązań, poprawiających efektywność ekologiczną budynku” – mgr inż. Michał Majcherek

Październik 2020 

05.10.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Modelowanie budynków w ujęciu Open BIM – konstrukcja-instalacje-kosztorys-harmonogram na przykładzie budynku użyteczności publicznej” – dr inż. Tomasz Wiatr

07.10.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Tynki stosowane na zawilgoconych i zasolonych przegrodach budowlanych” – dr inż. Barbara Ksit, mgr inż. Bartłomiej Monczyński

14.10.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „BIM w programie Tekla Structures – modelowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych poprzez implementację gotowych komponentów” – mgr inż. Daniel Przybylski
 • „BIM w programie Advance Design – modelowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych” – mgr inż. Daniel Przybylski

19.10.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Tarasy i balkony, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne – rozwiązania techniczne” – dr inż. Barbara Ksit, mgr inż. Bartłomiej Monczyński

21.10.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Inżynieria wyburzeniowa” – dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP
 • „Prace adaptacyjne w zniszczonych obiektach zabytkowych” – dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP

26.10.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Współczesne zasady projektowania konstrukcji budowlanych, ogólne zasady projektowania i przyjmowania oddziaływań” – dr inż. Anna Szymczak-Graczyk
 • „Zasady projektowania oraz aktualne uwarunkowania prawne, dotyczące realizacji pomostów pływających” – dr inż. Anna Szymczak-Graczyk

28.10.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Fotowoltaika – montaż na dachu w zależności od pokrycia, zabezpieczenia elektryczne i odgromowe” – dr inż. Radosław Szczerbowski

Listopad 2020 

02.11.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Ocena ryzyka zawodowego w budownictwie w świetle przepisów BHP budowlanego” – mgr. inż. Włodzimierz Książkiewicz

04.11.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Hydroizolacja wtórna przyziemnych części budynków: podstawy” – mgr inż. Bartłomiej Monczyński
 • „Hydroizolacja wtórna przyziemnych części budynków: rozwiązania technologiczno-materiałowe” – mgr inż. Bartłomiej Monczyński

09.11.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Rewitalizacja obiektów z wielkiej płyty zrealizowanych na terenie Wielkopolski w ujęciu nowych wymogów Prawa Budowlanego” – dr inż. Edmund Przybyłowicz, dr inż. Daria Horbik

18.11.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Budownictwo drewniane – rozwiązania technologiczne w świetle aktualnych wymagań Prawa Budowlanego” – dr hab. inż. prof. UP Grzegorz Cofta, dr hab. inż. prof. UP Marek Wieruszewski

25.11.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Technologie osuszania budynków, analiza porównawcza – diagnostyka i prawidłowe metody postępowania” – dr. inż. Barbara Ksit

30.11.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Eurokody 1 w budownictwie – bieżące aktualizacje, nowe podejście w ustalaniu obciążeń środowiskowych” – dr inż. Mariusz Gaczek

Grudzień 2020 

02.12.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Betony lekkie – klasyfikacja, skład i zastosowanie” – dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP

07.12.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Eksperckie problemy podczas rewitalizacji Fortu VII w Poznaniu przy ul. Polskiej pod kątem wygospodarowania pomieszczeń na Muzeum Martyrologii Ofiar II Wojny Światowej” – dr inż. Edmund Przybyłowicz, dr inż. Daria Horbik

09.12.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Zabudowa kubaturowa w terenach nadbrzeżnych. Wymagania techniczne i administracyjne” – dr inż. arch. Roman Pilch
 • „Akustyka w planowaniu przestrzennym” – mgr Anna Kołaska

16.12.2021 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Współczesne zasady projektowania zbiorników przemysłowych na wybranych przykładach” – dr inż. Anna Szymczak-Graczyk