Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.XXIII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego - Wałcz 2021


 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz

CUTOB PZITB w Poznaniu zapraszają

 

XVIII Konferencja Naukowo Techniczna WAŁCZ 2021

REWITALIZACJA – PODTOPIENIA
„Katastrofalne skutki związane z ulewnymi deszczami”

oraz

XXIII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego

 9-11.09.2021

Centralny Ośrodek Sportu w WałczuZapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Naukowo Technicznej, która poświęcona będzie szeroko pojętym aspektom rewitalizacji obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, wynikających z podtopień w wyniku nawalnych deszczów.

Zamierzeniem Organizatorów jest, aby Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk. Jej interdyscyplinarny charakter pozwoli na wypracowanie efektywnych metod działań wspierających procesy rewitalizacyjne.

Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja badań, praktyk oraz materiałów, wspierających ten proces w wymiarze społecznym, przestrzennym, technicznym i gospodarczym. Jedna z sesji skupiać się będzie w szczególności na szeroko pojętej tematyce związanej katastrofalnymi skutkami, związanymi z ulewnymi deszczami oraz problemami, wynikającymi z tych zjawisk atmosferycznych.

W tym roku udział w konferencji będzie możliwy zarówno w formie tradycyjnej (obecność osobista na sali wykładowej), jak i za pośrednictwem platformy internetowej.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie wartościowym doświadczeniem dla jego uczestników.PROGRAM Konferencji Naukowo-Technicznej WAŁCZ 2021

 


 

PROGRAM

 

Czwartek, 9.09.2021

20:00 — Sesja powitalna

 

Piątek, 10.09.2021 —XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna WAŁCZ 2021

10:00–11:30 — Otwarcie narady i wystąpienia przedstawicieli izb – WOIIB i ZOIIB

11:30–12:00 — Przerwa kawowa

12:00–14:30 — Otwarcie sesji naukowej i wystąpienia prelegentów (Rewitalizacja – Podtopienia)

14:30–15:30 — Przerwa na obiad

16:00–19:30 — Dalszy ciąg sesji naukowej

16:00–19:30 — Spotkanie zamknięte przedstawicieli ZOIIB i WOIIB

20:30 — Uroczysta kolacja

 

Sobota, 11.09.2021 — Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego

9:30 — Opuszczenie pokoi – Sesja wyjazdowa, Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”

10:00–11:30 — Wykład Realizacja robót budowlanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegających na utworzeniu Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu

11:30–13:00 Zwiedzanie Centrum Nauki


UWAGA:

Niestety z powodu pandemii, jakiej w tej chwili doświadczamy, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian formy przeprowadzenia konferencji lub – w sytuacji skrajnie niekorzystnej – odwołanie jej, zapewniając zwrot dokonanych wpłat.


 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:

 

Konferencja Naukowo-Techniczna, CUTOB PZITB w Poznaniu

e-mail: a.piatkowski@cutob-poznan.pl, telefon: +48-570-655-103

 

Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego:

e-mail: zbigniew.augustyniak@gmail.com, telefon: +48-602-118-472Koszty uczestnictwa w konferencji WAŁCZ 2021 wraz z linkiem rejestracyjnym.


Koszt uczestnictwa stacjonarnego:
Czwartek 9.09.2021 (godz. 20 Sesja powitalna) 100 zł
Piątek 10.09.2021 XVIII Konferencja Naukowo Techniczna WAŁCZ 2021 300 zł
Sobota 11.09.2021 Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego – Sesja wyjazdowa 100 zł

Zapisy na część stacjonarną zamknięte. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem: Andrzej Piątkowski telefon: +48-570-655-103Zapraszamy do zapisywania się (rejestracji) w formule ONLINE!


Koszt uczestnictwa ONLINE poprzez platformę internetową organizatora:


Piątek 10.09.2021 XVIII Konferencja Naukowo Techniczna WAŁCZ 2021 - 200,00 zł

 


Sobota 11.09.2021 Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego – Sesja wyjazdowa 100,00 zł

 


Pakiet Piątek 10.09.2021 Konferencja + Sobota 11.09.2021 Warsztaty 250,00 zł
W przypadku dokonania opłaty za uczestnictwo w konferencji poprzez platformę internetową proszę w tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko uczestnika i czego dotyczy wpłata (uczestnictwo w konferencji przez platformę internetową w dniu….).

Proszę również wysłać dowód wpłaty na adres m.sprutta@cutob-poznan.pl z adresu e-mail, na który wysłany ma być link rejestracyjny umożliwiający udział w konferencji.


 

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO BANKOWE:

SANTANDER BANK POLSKA 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak Politechnika Poznańska – Przewodniczący
dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Z-ca Przewodniczącego
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska – Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
prof. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak – Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
prof. dr hab. inż. Bogdan Nazarewicz – Politechnika Lwowska
dr inż. Barbara Ksit – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut – prof. Politechniki Poznańskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Dyrektor Instytutu Budownictwa
dr hab. inż. Zbigniew Pozorski – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Dyrektor Instytutu Analizy Konstrukcji
dr hab. inż. Piotr Sielicki – prof. Politechniki Poznańskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Instytut Analizy Konstrukcji

 

Komitet Honorowy

prof. PWSZ dr Bogdan Wankiewicz – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
dr inż. Daniel Pawlicki – Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
dr inż. Włodzimierz Łęcki – Senator V kadencji Senatu RP
mgr inż. Jerzy Stroński – Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma – Politechnika Poznańska, Prodziekan ds. nauki, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
dr inż. Marlena Kucz – prof. Politechniki Poznańskiej, Prodziekan ds. kształcenia stacjonarnego, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej


Komitet Organizacyjny

dr inż. Edmund Przybyłowicz – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej
i Transportu, Przewodniczący Oddziału PZITB w Poznaniu – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Członkowie:
dr inż. Barbara Ksit – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
dr hab. inż. Marek Waligórski – prof. Politechniki Poznańskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
dr inż. Daria Horbik – CUTOB PZITB w Poznaniu
mgr inż. Zbigniew Augustyniak – Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Andrzej Piątkowski – Prezes CUTOB PZITB w Poznaniu
mgr Mariusz Sprutta – CUTOB PZITB w Poznaniu