Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Szkolenia_2022

Szkolenia doskonalenia zawodowego inżynierów i techników budownictwa zrzeszonych Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, oraz innych szkoleń (eksperckich, seminariów, sympozjów, konferencji, itp.) organizowanych i realizowanych przez CUTOB PZITB w Poznaniu, które odbyły się w 2022 roku:

 

Luty 2022  

10.02.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Czy zmiany ustawy Prawo budowlane uprościły proces budowlany? Stan prawny na 03.01.2022 r.” – mgr Piotr Stawicki

28.02.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Dalece uproszczona możliwość budowy domów jednorodzinnych – o powierzchni zabudowy do 70m2 – szansą, czy kłopotem dla gospodarki i ładu przestrzennego?” – mgr Bogdan Dąbrowski

Marzec 2022  

16.03.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Systemy elewacji i fasad w budownictwie – izolacyjność cieplna przegród budowlanych, ocieplenia dylatacji, energooszczędne fasady wentylowane, bezpieczeństwo pożarowe elewacji i fasad” – dr inż. arch. Roman Pilch i inż. Tomasz Lewandowski

Kwiecień 2022  

06.04.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Rewitalizacja zabudowy zabytkowej oraz obiektów budowlanych w strefach ochrony konserwatorskiej w ujęciu konstrukcyjnym i architektonicznym” – dr inż. arch. Roman Pilch
 • Renowacje konstrukcji w obiektach zabytkowych – naprawy murowanych ścian i sklepień, więźb dachowych i stropów drewnianych” – dr inż. arch. Roman Pilch

14.04.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Akustyka i bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie w obiektach pobytu czasowego, takich jak szpitale, biura, hotele, zaplecza socjalne i magazyny” – inż. Tomasz Lewandowski

Maj 2022  

10.05.2022 – szkolenie eksperckie firmy KONBET - webinarium nieodpłatne

 • „Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania stropów panelowych” – prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska, mgr inż. Jakub Zając, Politechnika Śląska, dr inż. Artur Kisiołek, Prezes Konbet Poznań

17.05.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Parkingi i garaże podziemne i naziemne, konstrukcje i posadzki – nowatorskie rozwiązania technologiczne” – mgr inż. Marcin Pilarczyk

17.05.2022 – szkolenie eksperckie firmy KOPRAS - webinarium nieodpłatne

 • „Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów podczas budowy zbiorników małej retencji – obudowy systemowe” – dr inż. Marek Kopras

19.05.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Nowoczesne rozwiązania budowlane oparte o drzewne materiały konstrukcyjne” – - prof. UPP dr hab. inż. Marek Wieruszewski
 • „Współczesne metody ochrony drewna przed biodeterioracją” – prof. UPP dr hab. inż. Grzegorz Cofta

25.05.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Ustalanie wartości prac projektowych – charakterystyka, stan prawny, metody oszacowania wartości, przykłady” – mgr inż. Maciej Sikorski

Czerwiec 2022  

22.06.2022 – szkolenie online CUTOB dla WOIIB / PIIB

 • „Geotechnika – badania podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa” – dr inż. Andrzej Wojtasik

Wrzesień 2022  

15.09.2022 – szkolenie online WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Projekt z dnia 9.11.2021. zmiany Rozporządzenia ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – czy istotnie je upraszcza?” – mgr Bogdan Dąbrowski

22.09.2022 – szkolenie stacjonarne WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Mostki termiczne i parowe – praktyczne rozwiązania zapobiegania stratom ciepła i zmianom mykologicznym” – dr inż. Barbara Ksit

28.09.2022 – szkolenie eksperckie firmy H + H – webinarium nieodpłatne

 • „Asystent Projektanta H+H – nowoczesne narzędzie, wspomagające projektowanie” – mgr inż. Krzysztof Horna

29.09.2022 – szkolenie online WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Wypadki przy pracy w budownictwie” – mgr inż. Włodzimierz Książkiewicz

Październik 2022  

05.10.2022 – szkolenie online WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Fotowoltaika – warunki techniczne, montaż i zmiany prawa w zakresie fotowoltaiki od 2022 r.” – dr inż. Radosław Szczerbowski

06.10.2022 – szkolenie eksperckie firmy HL – webinarium nieodpłatne

 • „HL – bezpieczny i skuteczny system odwodnienia stropodachów dostosowany do układu warstw, zawory napowietrzające oraz wpusty podłogowe z syfonem antyzapachowym” – inż. Tomasz Mrowiński

20.10.2022 – szkolenie online WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Zaprawy budowlane modyfikowane polimerami” – prof. PP dr hab. inż. Krzysztof Zieliński

27.10.2022 – szkolenie online WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Innowacyjne technologie robót termoizolacyjnych w budownictwie kubaturowym” – dr inż. arch. Roman Pilch

Listopad 2022  

03.11.2022 – szkolenie online WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Modelowanie budowli inżynierskich w środowisku programu AutoCAD 3D oraz wykorzystanie programu IDEA StatiCa do obliczeń wytrzymałościowych dowolnych połączeń konstrukcji stalowych” – mgr inż. Daniel Przybylski

09.11.2022 – szkolenie online WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Budowle hydrotechniczne – zamknięcia stalowe – nowoczesne projektowanie na wybranym przykładzie zamknięcia płaskiego” – dr hab. inż. Anna Szymczak-Graczyk

22.11.2022 – szkolenie online WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Charakterystyka energetyczna budynków – aktualny stan obowiązywania i realizacji przepisów, wyznaczanie charakterystyki i świadectw krok po kroku” – dr inż. Dariusz Janiszewski

23.11.2022 – szkolenie eksperckie online firmy GRAITEC – webinarium nieodpłatne

 • „Graitec – projektowanie ścian murowanych i profili zimnogiętych” – mgr inż. Kamil Dziedzic i mgr inż. Michał Nowicki

24.11.2022 – szkolenie online WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

 • „Energia odnawialna w budownictwie – słoneczna, wiatrowa, geotermalna i z biomasy – i jej praktyczne wykorzystanie w procesie inwestycyjnym” – prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Z. Błaszczyński

Grudzień 2022  

13.12.2022 – szkolenie eksperckie online firmy GRAITEC – webinarium nieodpłatne

 • „Wybrane problemy analizy statycznej i modelowania MES obiektów kubaturowych” – mgr inż. Kamil Dziedzic i mgr inż. Michał Nowicki