Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Punkt Konsultacji kosztorysowych

 

CUTOB PZITB w Poznaniu we współpracy z firmą ORGBUD-SERWIS prowadzi PUNKT  KONSULTACJI  KOSZTORYSOWYCH

tel. 61 864 25 91 do 93 wew. 46


W ramach Punktu udzielane są porady z zakresu prawidłowości stosowania:

 • metod kosztorysowania robót budowlanych,
 • podstaw i nakładów normatywnych,
 • analiz indywidualnych,
 • notowań cenowych na rynku budowlanym,
 • zasad przedmiarowania.

Sporządzane są również opinie, dotyczące:

 • poprawności opracowania SIWZ w części, dotyczącej „opisu sposobu obliczenia ceny” oraz właściwości oferty cenowej na roboty budowlane w świetle SIWZ,
 • zgodności umów z obowiązującymi przepisami w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, w części wynagrodzenia, rozliczeń i robót dodatkowych,
 • rozliczania robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Opinie te z powodzeniem mogą być wykorzystywane w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach.

Ponadto, w ramach prowadzonej działalności opracowywane są m.in.:

 • wszelkiego rodzaju wyceny, kosztorysy inwestorskie, powykonawcze, dodatkowe,
 • przedmiary robót,
 • aktualizacje, weryfikacje i waloryzacje kosztorysów,
 • inwentaryzacje budynków i obiektów dla potrzeb kosztorysowych,
 • programy funkcjonalno-użytkowe.

 

Wynagrodzenie za porady i opinie ustalane są indywidualnie w dostosowaniu do rodzaju i zakresu usługi.

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.   |    ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: