Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Konkurs 2022


CUTOB PZITB w Poznaniu ogłasza konkurs


Nowoczesne Technologie w Budownictwie 2022


na prace dyplomowe inżynierskie, magisterskie i doktorskie o tematyce związanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w nowopowstających lub rewitalizowanych obiektach budowlanych, przemysłowych lub rolniczych – prace ukończone w latach 2018-2021 na wyższych uczelniach.

Celem konkursu jest popularyzacja w środowiskach akademickich zagadnień związanych z wprowadzaniem nowoczesnych technologii
w budownictwie, poszerzenie wiedzy w zakresie najnowszych technologii i materiałów budowlanych.

Termin składania prac wraz ze streszczeniem upływa z dniem 14 stycznia 2022 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2022 w Poznaniu, 1-4 lutego 2022 roku.

Zapraszam,

Prezes Zarządu CUTOB PZITB

mgr inż. Andrzej Piątkowski

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.   |    ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: