Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Konferencje


 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz

CUTOB PZITB w Poznaniu zapraszają

 

XVIII Konferencja Naukowo Techniczna WAŁCZ 2021

REWITALIZACJA – PODTOPIENIA
„Katastrofalne skutki związane z ulewnymi deszczami”

oraz

XXIII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego

 9-11.09.2021

Centralny Ośrodek Sportu w WałczuZapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Naukowo Technicznej, która poświęcona będzie szeroko pojętym aspektom rewitalizacji obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, wynikających z podtopień w wyniku nawalnych deszczów.

Zamierzeniem Organizatorów jest, aby Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk. Jej interdyscyplinarny charakter pozwoli na wypracowanie efektywnych metod działań wspierających procesy rewitalizacyjne.

Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja badań, praktyk oraz materiałów, wspierających ten proces w wymiarze społecznym, przestrzennym, technicznym i gospodarczym. Jedna z sesji skupiać się będzie w szczególności na szeroko pojętej tematyce związanej katastrofalnymi skutkami, związanymi z ulewnymi deszczami oraz problemami, wynikającymi z tych zjawisk atmosferycznych.

W tym roku udział w konferencji będzie możliwy zarówno w formie tradycyjnej (obecność osobista na sali wykładowej), jak i za pośrednictwem platformy internetowej.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie wartościowym doświadczeniem dla jego uczestników.


 

PROGRAM

 

Czwartek, 9.09.2021

20:00 — Sesja powitalna

 

Piątek, 10.09.2021 —XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna WAŁCZ 2021

10:00–11:30 — Otwarcie narady i wystąpienia przedstawicieli izb – WOIIB i ZOIIB

11:30–12:00 — Przerwa kawowa

12:00–14:30 — Otwarcie sesji naukowej i wystąpienia prelegentów (Rewitalizacja – Podtopienia)

14:30–15:30 — Przerwa na obiad

16:00–19:30 — Dalszy ciąg sesji naukowej

16:00–19:30 — Spotkanie zamknięte przedstawicieli ZOIIB i WOIIB

20:30 — Uroczysta kolacja

 

Sobota, 11.09.2021 — Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego

9:30 — Opuszczenie pokoi – Sesja wyjazdowa, Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”

10:00–11:30 — Wykład Realizacja robót budowlanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegających na utworzeniu Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu

11:30–13:00 Zwiedzanie Centrum Nauki


UWAGA:

Niestety z powodu pandemii, jakiej w tej chwili doświadczamy, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian formy przeprowadzenia konferencji lub – w sytuacji skrajnie niekorzystnej – odwołanie jej, zapewniając zwrot dokonanych wpłat.


 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:

 

Konferencja Naukowo-Techniczna, CUTOB-PZITB w Poznaniu

e-mail: a.piatkowski@cutobpoznan.pl, telefon: +48-570-655-103

 

Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego:

e-mail: zbigniew.augustyniak@gmail.com, telefon: +48-602-118-472


CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.   |    ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: