Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.XXIV Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego - Wałcz 2022


 

CUTOB PZITB w Poznaniu, 

PZITB o/Poznań oraz 

Wydział Inżynierii Środowiska UP w Poznaniu

 

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna WAŁCZ 2022

oraz

XXIV Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego

 

8-10.09.2022

Centralny Ośrodek Sportu w Wałczu08.09.2022

XXIV Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego –

Dostępność architektoniczna w projektowaniu uniwersalnym według przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o rewitalizacji


08-09.09.2022

XIX Konferencja naukowa –

REWITALIZACJA OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH

 


Program XXIV Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego:

 

07.09.2022 (środa), godz. 20.00

Spotkanie uczestników warsztatów: Nie zapominajmy o przeszłości.

 

08.09.2022 (czwartek)

Uroczyste otwarcie XXIV Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego – godz. 10.00


SESJA 1: 10.15 – 12.00 

Tytuł sesji: ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

SESJA 2: 12.30 – 14.30 

Tytuł sesji: DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA W PROJEKTOWANIU UNIWERSALNYM WG PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ USTAWY O REWITALIZACJI 

 


Program XIX Konferencji Naukowej Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych


08.09.2022 (czwartek)

Sesje wiodące:

  1. Rewitalizacja małych elektrowni wodnych i obiektów towarzyszących
  2. Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

Uroczyste otwarcie XIX Konferencji Naukowej – godz. 15.30


SESJA 1: 15.45 – 18.40 (czwartek)

Tytuł sesji: REWITALIZACJA OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH


09.09.2022 (piątek)


SESJA 2: 9.30 – 12.00 (piątek)

Tytuł sesji: PERPEKTYWY POZYSKIWANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH – ELEKTROWNIE WIATROWE

 

SESJA 3: 12.30 – 14.15 (piątek)

Tytuł sesji: PERPEKTYWY POZYSKIWANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH – ELEKTROWNIE WIATROWE

 

SESJA 4: 15.30 – 17.45 (piątek)

Tytuł sesji: REWITALIZACJA MAŁYCH ELEKTOWNI WODNYCH I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH10.09.2022 (sobota)


SESJA WYJAZDOWA  godz. 9.30

WYBRANE ELEKTROWNIE WODNE W OKOLICACH WAŁCZA 

  1. Wałcz – Głusko (przejazd własnym transportem)
  2. Głusko – Dobiegniew (przejazd własnym transportem)