Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Usługi

  • ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych i o jakości robót budowlanych
  • okresowe przeglądy techniczne budynków i instalacji według wymagań prawa budowlanego
  • projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji§ prowadzenie nadzorów inwestorskich
  • badania geologiczne gruntów§ wycena majątku - budynki, grunty, urządzenia
  • wykonywanie oraz sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane§ opracowanie audytów energetycznych budynków oraz certyfikatów energetycznych mieszkań i budynków
  • udzielanie informacji technicznej, udostępnianie zbiorów norm, przepisów, katalogów, instrukcji itp.§ doradztwo techniczne w zakresie budownictwa ogólnego
  • organizowanie szkoleń, kursów z zakresu budownictwa§ promocja usług i wyrobów budowlanych
  • badania techniczno-ekonomiczne firm ubiegających się o rekomendację PZITB

CUTOB-PZITB w Poznaniu, Sp. z o.o.        |  ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: