Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Szkolenia

1. KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W dniach 16-18 października oraz 23-25 października 2019 roku  (6 dni)

  • Termin zgłoszeń i wpłat do dnia 4 października 2019 roku 
  • Informacje:

CUTOB PZITB Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9

pok. 209, w godz. 7:00 do 14:30

tel. 601-576-665, 570 645 637

 

2. Plan Szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2019 roku

 

 3.    2-STOPNIOWE SZKOLENIE Z ZAKRESU KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych, bądź też chcących podnieść kwalifikacje zawodowe, przyswoić sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwiązania oraz usystematyzować posiadane wiadomości. Program kursu przygotowano pod kątem zapoznania uczestników z aktualną sytuacją prawną w kosztorysowaniu, oraz preferowanymi przez środowisko budowlane metodami i podstawami kalkulacji. Oprócz zajęć teoretycznych przewidziana jest praktyka obejmująca sporządzanie kalkulacji ofertowych różnymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich w zamówieniach publicznych.

Druk zgłoszenia do pobrania w zakładce FORMULARZE

I STOPIEŃ - KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Termin:

wiosna 2020 r. (w przygotowaniu)


Czas trwania szkolenia: zajęcia odbywają się przez 6 dni w godz. od 9:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Sala wykładowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego 43 lub Budynek NOT w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9 (o miejscu szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem szkolenia)
Koszt kursu: 850zł brutto

Należność należy wpłacić w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto: BZ WBK III/O Poznań nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem: „kurs kosztorysowania I stopień”)II STOPIEŃ - KOMPUTEROWE KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Termin:

wiosna 2020 r. (w przygotowaniu)


Czas trwania szkolenia: zajęcia odbywają się przez 4 dni w godz. od 9:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Sala komputerowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego 43
Koszt kursu: 900zł brutto

Należność należy wpłacić w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto: BZ WBK III/O Poznań nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem: „kurs kosztorysowania II stopień”)

Szczegóły: www.orgbud.pl

CUTOB-PZITB w Poznaniu, Sp. z o.o.        |  ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: