Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.O nas

Historia Firmy

Firma trwa nieprzerwanie od 1962 roku. CUTOB-PZITB kontynuuje działalność Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych, który powstał w 1962 r. przy Zarządzie Głównym PZITB w Warszawie wraz z oddziałami w terenie, w tym również w Poznaniu. Zespoły Rzeczoznawców Budowlanych tworzyli wybitni specjaliści z dziedziny budownictwa. Ich opinie i ekspertyzy wykonywane na zlecenie władz administracyjnych, przedsiębiorstw, sądów i osób prywatnych stanowiły podstawę do dalszych działań gospodarczych i prawnych.

W 1985 r. Zespół Rzeczoznawców Budowlanych został przekształcony w Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarządzie Głównym PZITB w Warszawie, a w roku 1994 nastąpiło usamodzielnienie się i przekształcenie poznańskiego Ośrodka CUTOB-PZITB w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem Spółki jest Oddział PZITB w Poznaniu.

CUTOB-PZITB w Poznaniu Spółka z o.o. znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 07.06.2006 r pod nr KRS 0000120637.

Aktualny zakres działania

CUTOB-PZITB w Poznaniu Spółka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysłowego, nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny majątku, organizacji szkoleń i wystaw itp.

Ze Spółką współpracuje stale kilkudziesięciu rzeczoznawców, w tym pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, biegłych sądowych - reprezentujących szeroki zakres specjalności budowlanych.

Spółka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, współpracuje z szeregiem przedsiębiorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich przy organizacji imprez towarzyszących corocznym targom budownictwa "BUDMA", z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, udzielania informacji technicznej i in..

CUTOB-PZITB w Poznaniu, Sp. z o.o.        |  ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: