Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane

Kurs obejmuje 48 godzin wykładowych i jest przeznaczony dla osób zamierzających przystąpić do egzaminu organizowanego przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w   sesji jesiennej 2018 r. w specjalnościach:

   • konstrukcyjno-budowlanej,
   • drogowej,
   • mostowej
   • inżynieryjnej hydrotechnicznej
   • kolejowej,
   • telekomunikacyjnej,
   • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Termin:  17-19 października oraz 24-26 października 2018 roku  (6 dni)

 • Miejsce kursu: Budynek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu ul.Wieniawskiego 17/19 (za Operą)

 • Koszt kursu wraz ze skryptem: 1.700 zł brutto

 • Należność należy wpłacić w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, pon.- pt. w godz. 8.00-14.30) lub na konto: BZ WBK III/O Poznań nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem: „kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane”)
 • Zgłoszenia i wpłaty do dnia 3 października 2018 roku

 

Więcej informacji na stronie internetowej PIIB (m.in. Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane)

CUTOB-PZITB w Poznaniu, Sp. z o.o.        |  ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: