Centrum usług
techniczno-organizacyjnych
budownictwa

Polskiego związku inżynierów
i techników budownictwa
w Poznaniu spółka z o.o.Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane

 

SESJA JESIENNA KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

28-29-30 PAŹDZIERNIKA i 4-5-6 LISTOPADA 2020

 

ZAKRES, PROGRAM, SPECYFIKA, MATERIAŁY:

 

 1. 50 godzin wykładów i zajęć w 15 głównych tematykach:

 • Prawo budowlane – kodeks postępowania administracyjnego;
 • Warunki techniczne – budowlane;
 • Warunki techniczne – instalacyjne;
 • Warunki techniczne – drogi i mosty;
 • Warunki techniczne – elektryczne;
 • Warunki techniczne – kolejowe;
 • Warunki techniczne – telekomunikacyjne;
 • Kodeks cywilny;
 • BHP w budownictwie;
 • Oznakowanie wyrobów budowlanych;
 • Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie;
 • Instalacje sanitarne, prawo wodne, energetyczne, ochrona środowiska, odpady, budownictwo hydrotechniczne;
 • Samorząd zawodowy;
 • Geodezja;
 • Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami.

2. 6 dni w dwóch 3-dniowych cyklach – 5 dni wykładów ogólnych (15 głównych tematów) i jeden dzień zajęć w 7 specjalnościach: 

 • konstrukcyjno-budowlana;
 • instalacje sanitarne;
 • instalacje elektryczne;
 • drogi i mosty;
 • koleje;
 • telekomunikacja;
 • inżynieria hydrotechniczna.

3. Skrypt dla każdego uczestnika kursu:

1000 stron podstaw prawnych (ustaw, rozporządzeń, szczegółowych przepisów oraz procedur). Publikacja jest przygotowywana przez CUTOB PZITB dwa razy do roku (na każdą sesję kursu przygotowawczego) zgodnie z aktualną wykładnią prawa budowlanego. We wrześniu 2020 wchodzą w życie nowe przepisy Prawa Budowlanego. Skrypt będzie uwzględniał nowe przepisy.

 

DATY, CZAS I MIEJSCA:

 • 28-29-30 października 2020 – od 8:00 do 15:00 – Centrum Konferencyjne PAN, Poznań, ul. Wieniawskiego 17/19

 • 4-5 listopada 2020 – od 8:00 do 15:00 – Centrum Konferencyjne PAN, Poznań, ul. Wieniawskiego 17/19

 • 6 listopoda 2020 – od 8:00 do 15:00 – Dom Technika NOT, Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9

 

-----------------------------------------------

Zapisy i wpłaty na kurs w sesji jesiennej do 2 października 2020 r.

 

EGZAMIN SESJI JESIENNEJ:

4 grudnia 2020 r., Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, ul. Dworkowa 14

http://www.woiib.org.pl

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adresy e-mail:

a.galka@cutob-poznan.pl lub biuro@cutob-poznan.pl

Potwierdzenie przelewu opłaty kursowej (termin do 1 września 2020) prosimy przesłać na e-mail:

h.ciesielska@cutob-poznan.pl

 

Pobierz zgłoszenie i klauzulę

-----------------------------------------------

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Czas trwania kursów przygotowawczych: dwa razy w roku, sesja wiosenna i jesienna – zajęcia jednej sesji to 6 dni (2 x 3 dni) w godzinach od 8:00 do 15:00
 • Miejsca kursów: Centrum Konferencyjne PAN, Poznań, ul. Wieniawskiego 17/19, lub Sala Wykładowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego 43, lub Budynek NOT w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9
 • Koszt jednego kursu: 1750 zł brutto
 • Płatność:
   • płatność do dnia 2 października 2020 r. (sesja jesienna)
   • przelewem na konto 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324, z dopiskiem: Kurs Przygotowawczy do Egzaminu na Uprawnienia Budowlane; lub
   • w kasie w siedzibie CUTOB PZITB, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.   |    ul. Wieniawskiego 5/9 (pok. 209), 61-712 Poznań

tel. +48 601 576 665 lub tel. +48 570 645 637    |   biuro@cutob-poznan.pl

realizacja: